هفته دفاع -93 post name

هفته اي را بنام دفاع مقدس نام گذاشته ايم. اگر چه بايد سالها بياد دفاع مقدس باشيم و به آن "فرهنگ" اقتدا كنيم واقعه اي ... ادامه مطلب

سالگردآقاجليل-93 post name

تير ماه هر سال يادآور شهادت فرماندهي با معرفت است كه خيلي زود از خجالت شهداي مظلوم غواص گردانش بيرون آمد  در خط ماووت عراق ... ادامه مطلب

Powered By TModern | © 2012-2013