جوانان جهادي قم-93 post name

يادبود شهادت 6 تن از اعضا حزب الله، جهاد مغنيه و سردار محمد علي الله دادي در سنگر ياران شهيد با حضور دانشجويان و جوانان ... ادامه مطلب

ميزگرد جوانان.راويان post name

 نوزده ديماه 1365 سالروز عمليات بزرگ كربلاي 5 اولين ميزگرد جوانان پرسشگر و راويان جبهه در پرتو عنايات الهي و توجه ياران شهيد در ... ادامه مطلب

Powered By TModern | © 2012-2013