جوانان مسجد قدس-94 post name

سي تير ماه 94  اردوي فرهنگي زيارتي جوانان مسجد قدس تهران بعد از زيارت گلزار شهداي گمنام درمحل نمازخانه فرهنگسراي پايداري شهرداري مشهد در جوار ... ادامه مطلب

بچه محله امام رضا-94 post name

مَشهَد مِخَه بِري سال 2017 از طِرف سازمان بين المللي آيسسكو بعنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام معرفي بِشَه سلسله  جلسات ادبي و فرهنگي  در معرفي ... ادامه مطلب

Powered By TModern | © 2012-2013