سالروز آقاجليل-94 post name

دهم تير ماه سال 1366  ايام  عروج فرمانده و معاون گردان غواصي ياسين  شهيد جليل محدثي فر    شهيد محمدرضا سمندري عشق دُردانه ست و من ... ادامه مطلب

Powered By TModern | © 2012-2013