نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
یه عریب آشنا
بسیار زیبا لذت بردم افرین بر عزم و پیکار تمام کسانی که در راه آزادی این مرزو بوم تلاش کردند و می کنند درد شما غیور مردان بخور تو سر اونهایی که با ریش و پشم خودشون رو تو جامعه به عنوان مؤمن جا کردند و چون خفاش شهر دارند خون این مردم رو می مکند. بخور تو سر اونهایی که تا مال بیت المال می بینند خونه شون 4 تا میشه استخرو ثنا و کفت و زهر مار تو زندگی شون پیدا میشه . بخور تو سر اونهایی که با چاپلوسی کردن و پاچه خواری کردن هاشون ظالم می آفرینند تا بلکه کمی از اون جاه و جلال فانی به اونها هم بماسه .بخور تو سر اونهایی که میگند مسلمونن ولی معنی اسلام و نفهمیدند . بخور تو سر من که سر تا پا تقصیرم............
نمی گم خدا رحمتش کنه چون رحمت شده است . نمی گم با حسین همنشین بشه چون حتماً همنشین حسین .نمی گم خدا ازشوت راضی باشه چون حتما خدا راضی
ولی دلم می خواد بگم التماس دعا دستت رو بزار رو سر من سراپا تقصیر شاید منم شفاعت شدم شاید منم به نوایی رسیدم
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> من مخلص شمایم..... بی خیال پسر..... تا بوده همین بوده و تا هست همین است، دنیا محل آزمایشه، خبرا اون وره، زود بریم که قطار عمر رفت، تا میتونید هر جا هستید، به مردم خدمت کن... خلاص... بازم ببینمت
تاریخ:-613,1,-454|05:23