نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
خارهاي توو چشم دشمنان...
--------------------------
تاریخ:1392,5,13|04:35
آستین خالی
عکس اولی خیلی بانمک بود
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> دومی چی ؟؟ همش یکیه یره .... نا امیدمون نکن دیگه... درهم بپذیر
تاریخ:-604,1,-89|03:54
حسینی واعظ
گلهایی علی آقا
عکس اولی خیلی جالب بود
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> آره، گلها بودم، ولی حالا چی ؟؟؟ خارها
تاریخ:-613,1,-819|08:19