نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
خدا از فرمانده هایش نگذرد
--------------------------
تاریخ:1394,9,4|19:36
سعید
سلام

می خواست به فرماندهان حاضر در این پادگان بگید که اگه مثل صیاد شیرازی نیرو تربیت نکنید
همین دنیا خدا گوشتون رو می پیچونه

می خواست بهشون بگید
با کارهای غیر قانونی و کم کاری
نه تنها خودتون رو بدنام می کنید
زحمات شهدا (صیاد شیرازی)
رو به باد می دید که هیچ رهبر رو پیش جوونا بد نام می کنید...

خودت می دونی استاد دل خوشی از بعضی ها ندارم...

پس همینجا تمومش می کنم
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> سلام....آره باید مروج فرهنگ شهدا باشیم، ولی اگر کسی کوتاهی کرد، فقط خودش رو بیچاره میکنه... همین
تاریخ:-584,1,-847|11:35