نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
Muthu

Yeah, that\'s the tieckt, sir or ma\'am

--------------------------
تاریخ:-609,1,-57|12:27
محمد ع
سلام
یعنی حاجی میگی از راه پیدا کردن توی این تاریکی آخر الزمان هم سختر بود؟
خیلی دوست دارم حاجی حرفات بوی شهدا میده
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>علیک سلام.... تاریکی و سردرگمی فقط و فقط از گناه ست.فقط..... ایکاش به باوری که شهدا رسیدند، من میرسیدم
تاریخ:-609,1,-1185|17:30