نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
سعید
آخی... نی نی توچولو...


سِ لام... موگوم استاد چقدر تو نِ ترس بودیا؟

از او ب ِ چ ِ های شر بودیا...

ولی عوضش مسعود!!!!! ساکت، آرام، اما حواس جمع.
(ای گریه مام امون ن ِ مده ما دو کلوم از مسعود حرف ب ِ ز ِ نم... ای داد...)
اه
ببخش
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> نمشه تو مثل ...... حرف بنویسی ؟؟؟ ایچه طرز نویشتنه.... بیا خودت بخوون
تاریخ:-600,1,-453|10:59
مخلص حاجی هم هستیم بخدا
سلام. حاجی بخدا من منظور بدی نداشتم که. سوء تفاهم شده. به جان شهدای عزیز من منظورم یه چیز دیگه بود بخدا.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> برو یره ؛ مودونوم خودوم ، مگه موره نمشناسی؟؟؟ ها ؟؟ بگو، نمشناسی ؟؟؟؟ به در موگوم ، که ایدیوار بدمسب، بفهمه !!! ولی چیکار کونوم که نفهمه
تاریخ:-600,1,-819|06:32
مخلص حاجی هم هستیم بخدا
آخی، چقدر کوچیک و در عین حال دوست داشتنی بودین رفتین جبهه ها حاجی، خداوند شمارو حفظ فرماید برای اسلام و مسلمین.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> آخی ... خیلی ممنون که مارو راهی جبهه ها میفرمایید !!!! شما، آره حاج آقا شما ،با ما جبهه، نمیاید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ منظورتون از اسلام و مسلمین رو فهمیدم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تاریخ:-600,1,-1184|08:47