نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
Muzffar

I\'m out of leauge here. Too much brain power on display!

--------------------------
تاریخ:-588,1,-453|17:32
زهرا
اینا اگه نبودن؛ ایران ویران بود!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> کاش ویران ، مثل بردگان قرون وسطا بودیم
تاریخ:-604,1,-89|18:06