نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
زهرا
خیلی جالبه من هر وقت آلبوم بابام رو هم نگاه میکنم این جوریه/ اصلا اونایی که شهید شدن انگار که عکسشون هم باهات کلی حرف داره باید بشینی زل بزنی به عکسا تا بفهمی چی میخواد بهت بگه.از همین عکسا هم میشه به آدمیتشون پی برد حتی شاید بشه آدم شد!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اگه دل باصفا باشد، اگه فرکانس کانال روح و روان، آسمونی باشد و اگه دل نمرده باشد، حرف شما درست....... .................. خوشا به حالت که با عکس به خیلی چیزا پی میبری ؛ این خاصیت عکس نیست، این نورانیت دل خودته..... چه بسا کسانی که از خوندن آیات قرآن تکون هم نمیخورن...... امان از دل ... بدا به حال اون بدبخت بیچاره هایی که ، به اندازه ی نگهداری از کفش و لباسشون !!!!!!!! بفکر تمیزی روح و روانشون نیستند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! قدر دلت رو بدوون که قیمتی ها.....
تاریخ:-596,1,-1184|10:46