نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
رضا هفت خانی
یک وخته به کاشمر نین بده
دلما برتا تنگ رفته

بچه ی خیابون مدرس
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
خاب دعوت کنن تا بیوم ... اگه نه. وایستن هر وقت کلاهم افتاد. یعنه گذروم افتاد .بیا ببینوم

مو مخلص بچه ی خیابون مدرسوم هستوم

خدا بیامرزه باباته
تاریخ:-592,1,-28|20:32
زهرا
مدرسه جای کسی بود که یک دغدغه داشت/
جای آنها که به دنبال تو بودند نبود
........................................................
..............................................
.................................
......................
............
....
.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما
تاریخ:-596,1,-89|07:40