نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
آستین خالی
سلام
شرمنده، پیام تون رو که خوندم نمیدونم چرا یهو دلم گرفت.
حق با شماست
اگه شماهام برید ما چی کار کنیم، کی می خواست بهمون بگه تو اون 8سال چی گذشته و چی شده.
شما شهدای زنده اید یکی از ماموریت های شما همین روایت کردنه
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

نوکرتوون بخاطر همین، دفاع از مظلومیت تاریخ جنگ، پای به این میدان نهاده ام
دعایم کن
تاریخ:-592,1,-58|17:02