نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
سعید شادکام
آخ ببخش

دو شنبه تولد مسعوده...

سری بهش بزن...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

مگه بیکارم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! وخه خودت برو
یا باز حتما قبرستون دوره !!؟؟
تاریخ:-592,1,-422|11:26
سعید شادکام
سلام

گفتی حواشی مراسم
فکر کردم همون دعوائی که پیش بینی می کردم راه افتاده...
یادته ؟ شب قبل مراسم تو پیامک گفتم بهت ، که گفتی اگه شماها خفه بشین بقیه هیچی نمی گن...
حالا جدی جدی کسی فحشی چیزی بهت نداد وسط سخنرانی ...

آخرشم باید محافظ استخدام کنی...

نع؟
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

جواب قسمت پرسش پاسخ- پست20
تاریخ:-592,1,-788|18:10
حمیده
سلام آقای دلبریان امشب پدرم همسنگر قدیمی و یار غار روزهای جنگ و جبهه اش رو از دست دادو حالا سراسیمه خودشو از شمال به مشهد می رسونه تا در تشیع پیکر همرزمش شرکت کنه دلم را تنهایی بابا گرفته ...
برای شادی روح رفتگان خودتون و این حقیر فاتحهای قرائت کنید
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله ................................................
تاریخ:-592,1,-1153|19:50
جوادآقا
سلام
چقدر قشنگ بود اين پستت حاجي...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

علیک سلام
یعنی ، پستای دیگه ......
تاریخ:-592,1,-1153|19:16