نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
آستین خالی
یه سوال چرا از بعد جنگ روایت ها از شهدا ماورائی شد؟
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
چون اگه واقعی بشه ، خیلیها باید جمع کنن

اگر چه با همین وضعی که خودشون برا کشور درست کردن... در حال جمع شدن هستن
تاریخ:-588,1,-361|14:08