نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
Adeline
A perfect reply! Thanks for tkanig the trouble.
--------------------------
تاریخ:-584,1,-758|22:39
یک دوست
سلام خسته نباشید

جالبش اینجاست که برای کارهای مذهبی و خواندن قرآن بعضی از ماها که این پیامک ها را می نویسیم وقت نداریم
اما در ظاهر قرآن به دنبال این چیزها می گردیم و زود هم پیدا می کنیم .
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
علیک سلام

متاسفانه، بیشتر ما مسلمونا ، به ظاهر آیات توجه داریم

لهن ،صوت ، تجوید ، کشیدن مد و .... اما کاش همین اندازه به مغز آیات، فلسفه ی دستورات دین، توجه میکردیم
قرآن را عمل میکردیم

اگر چنین بود، بیش از یک میلیارد مسلمون زیر چکمه ی ظالمان نبودند
تاریخ:-592,1,-788|12:52