نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
تو را من چشم در راهم
سلام
خدا مظلوم نیست شاید کمی غریب باشد اما...
چه صادقانه امانتش را به ما داد و اما ما...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
علیک
منظور همان است. چون مظلوم. کسی که به آن ظلم شده
ولی خب، با همین کلمات ملموس قراردادی در مراودات کپ میزنیم
خدای خودمونه
تاریخ:-605,1,-1124|00:58
زهرا
واقعا خدا مظلومه،خیلی مظلومه خیلی
صبوره،شدیدا صبوره
چه کارها که نمیکنیم و صبر میکنه تا شاید آدم بشیم............صبر میکنه تا یه بار صداش کنیم..........صبر میکنه تا شاید به خودمون بیایم............صبر میکنه ،صبر میکنه
از زمان آدم صبر کرده تا الان...........
خدایا خیلی صبوری...............خودم دیگه طاقتم تموم شده از کارهام اما تو هنوز صبر میکنی و به من امید داری.....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
یه چیزی هم بگم

دنیا محل مسابقه ست... قرار نیست این طرف همش رسیدگی بشه. اصل اون وره

یه حالی خدا از اونایی که گردن کلفتی کردن بگیره. که داغون بشن
صبر کن
دنیا خیلی زود به آخر میرسد
تاریخ:-609,1,-27|19:48