نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
پورحسين
سلام. ميشه منبع اين جمله تون رو بگيد \"حتی شهید ، قیامت ،در این موضوع(حق الناس) مورد محاسبه ست
\"؟
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

آیات قرآن، دائما گوشزد کرده، ما به حسابتان دقیقا رسیدگی میکنیم
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ......
خدا، تعارف که نداره، شهید هم با حساب وارد بهشت میشه
شهدا هم هر کدام دارای مقام و مرتبه هستن
تاریخ:-600,1,-392|21:58