نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
تنها
شکسته نفسی می فرمایید.
رزمنده های جنگ جهادی دیروز و رزمندهای جنگ نرم امروز رو سر بنده جا دارند.
<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
خدا کند سربلند بمانیم. تا لحظه ی مرگ

سربلندی در محشر است
تاریخ:-613,1,-270|18:25
تنها
سلام رزمنده جنگ نرم
انشاءالله که حالا حالاها سایتون بالا سر ما جوونا باشه.
<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
هم خودم و هم سایتم خاطر جمع باشید .هستم
البته سایتم جلو چشمتان و خودم جلو پایتان
تاریخ:-613,1,-270|03:34