نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
زهرا
درسته که خدا توی این ماه گناهامون رو میبخشه......اما توی ماههای دیگه هم منتظره تا صداش کنیم........توی این ماه چون روزه میگیریم سعی میکنیم کمتر گناه کنیم......اما به نظر من خدا توی همه ماههای سال .... توی همه موقعیتها .... هرجا که فکرش هم نمیکنیم .... منتظر بنده هاش هست......خدا همون خدا هستش اما ما توی این ماه بیشتر خدا رو حس میکنیم...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

خداوند، دنبال بهانه ست، تا ما رو بهشتی کند

ولی ما.............................
تاریخ:-600,1,-392|21:28