نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
سعید شادکام
سلام استاد
خوبی؟

ترجمه آیه 154 سوره بقره:
و به کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید ، بلکه ( ارواح آنها در عالم برزخ به نحو استقلال یا به حلول در قالب مثالی ) زنده اند و لکن شما درنمی یابید.

قرآن درست میگه
اگه بنی صدری های زمانه
می فهمیدن
که شهدا از اعمالشون خبر دارن
اگه من نوعی بفهمم

مسعود از کارهام خبر داره...

دیگه کم کاری ، دروغ و...
پیش نمیاد...

اصل ماه رمضان هم همین هست
شب های قدر هم گذشت...

کجای کاریم؟!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
گذشت عمر ... به غفلت و بالهوسی
تاریخ:-592,1,-392|02:12