نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
شادروان شهید سعید شادکام
سلام استاد

می گم دقت کردی سوال 23 24 25 شکل هم هست
حواست هست؟
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
نه
جدی میگی !!!!
ایول خیلی تیزی !! میخواستم امتحانت کنم
احسنت
تاریخ:-600,1,-727|01:54