نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
سید جلال الدین
از دل برود هرآنکه از دیده برفت!!
<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
غافلیم !! غافل !!!! به کجا میرون !؟
تاریخ:-588,1,-666|09:03