نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
Shunan
This artlice went ahead and made my day.
--------------------------
تاریخ:-600,1,-1031|15:15
آستین خالی
به دانشگاه که میرسه ! دو دستی باید به سرمون بزنیم
آمارش خیلی رفته بالا بیچاره پدر و مادرا
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
فکر واقعه را ..... قبل از وقوع کنید
تاریخ:-584,1,-727|00:10
زهرا
حرف دلمونو زدید واقعا...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
خدا کند که معجزه ای بشود!!! برگردند بزرگان این طفلها
تاریخ:-584,1,-1092|18:36
آستین خالی
سلام چه پسر بچه ی بانمکی
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
آره ، خیلی بانمکه... ورچوپه ... من بهش میگم سیب چه
تاریخ:-584,1,-1092|13:51