نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
سعید شادکام
سلام استاد

موگوم تو دلت ب ِ ر ِ ی مو تنگ ن ِ ر ِ فته؟

مو دلوم برات یه ذره شده...

کی شود ببینم روی ماهت...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
علیک سلام
نه ... اصلا تنگ نشده... ابدا
تاریخ:-605,1,-1063|00:31