نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
سعید شادکام
سلام استاد

دلمو یه خورده شکستی

یادت باشه...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
کجاشو دیدی !!!!!
هنوز استخونات مونده!!! که مثل مسعود بفرستمت، دم تیغ چهارلول !!!!!!
تاریخ:-605,1,-332|02:04