نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
زینب
اینجا منظورم وب سایته اینا رو نوشتم ولی جواب؟؟؟
فکر کنم مشکل فنیه آره؟؟؟
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
سلام
چشم . نگاه میکنم ببینم چی شده. ببخشید
تاریخ:-588,1,-666|03:11
زینب
سلام
چرا نمیشه تو سال 91 بود و کاری نداشت به سال های قبل نمی فهمم چرا باید خودمون فکرمون زندگیمونو در گیر گذشته کنیم ........
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
علیک سلام
جواب در قسمت پرسش پاسخ در ادامه پست 27

27/5
تاریخ:-592,1,-666|22:19
زینب
سلام
قبل همه چی بگم که به جانه خودم تو هیچ کدوم از حرفام قصد توهین ناشتمو ندارم .....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
علیک سلام
جواب قسمت پرسش پاسخ- پست 27
تاریخ:-592,1,-1031|15:06