نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
هم دعا هم تمرین هردوتاتوفیق اجباری بوده که خلوص درش موج میزده!!!
آره، چه موجی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تاریخ:-596,1,-970|17:24