نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
jkjj
میشه بگین کی رو میگه؟
سلام
نه عزیزم . غیبت میشه
اما تو چطور نمیدونی؟؟؟ همونایی که برا رسیدن به یه پست، یه لقمه بزرگتر از دهنشون، حاضرن. همه چیزشونو . سابقه ی درخشان جبهشونو زیر پا بذارن

امان از حب جاه
عمر سعد رو. صدام رو. ... بعضی دوستای مارو !!!!!بیچاره میکنه
تاریخ:-588,1,-269|20:59
جوادآقا
سلام
منظور من همون کسانی بودند که خیلی دردسدر درست کرده اند. نمونه اش همین کسی است که از چند ماه ÷یش خودشو آماده ی انتخابات ریاست جمهوری کرده. بابا! تو باید بعد از جنگ می آمدی دست ما جوونا رو می گرفتی که اینقدر گیج نزنیم. نه که 20 سال ما رو به هوای خودمون ول کردی و حالا اومدی و می گی احساس نیاز کردم! رئیس جمهور ایران باید شیر باشه. چون بچه هاش بچه شیر اند. تو مال ایسن حرفا نیستی سردار!
حاجی دلم ÷ره. آخه می دونم که ستادش از کی فعال شده. این وظیفه اش این نبود. وظیفه اش این بود که این همه جووون تشنه رو ول نکنه. اون باید راه رو نشون ما می داد نه این جوونا راه رو به اون نشون بدن
هر کس از ......... بیرون آمد و سیاسی و کت شلواری شد !!!! شد...................................چی؟؟؟؟؟؟؟
هیچی!!!!!!!!!!!!!!!! گفتم: کت و شلواری شد! مگه بده....... راستی، با یه چفیه

یره خدا وکیلی، اینا یا خودشونو............. یا ........ اصلا ولش کن
نوکر این مردم و جونا که خوب میشناسن، این مارمولکها رو ، نگران نباش، خون بچه بسیجیا، آه دل سوخته ها، یگ ....... ازشون در بیاره
یکی یکی دارن لو میرن و میسوزن، مثل زباله ها
تاریخ:-588,1,-269|00:36