نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
سید حامد
سلام حاجی، آخرالزمانه ، زیاد تعجب نکنید. خداکنه هرچه زودتر آقامون بیاد. خسته شدیم بخدا دیگه از این وضع. کسی به کسی رحم نمی کنه.اسلام هست ولی کسی دیگه مسلمون نیست. همه دنبال پول و ثروت و جاه و مقام. شهدا شرمنده ایم...
مگه نمیگن، نگفتن، آخرالزمون!! دین داری، مثل نگه داشتن آتش در پنبه ست
یعنی خیلی سخته..... اما غیر ممکن نیست
بالاخره دین داری، بندگی خدا، از اول خلقت با سختی همراه بوده... زندگی پیامبران سراسر مشکلات. دوران امامان بدتر از همه!! همه رو شهید کردن
قرآن:::: آیا همینکه گفتید ایمان آوردیم!!! رهایتان میکنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ همه باید امتحان شوید
اگر جهان بینی ما الهی تر شود. مثل شهدا به دنیا نگاه کنیم
دیگه ............................ دیگه چی ؟؟؟؟؟ خودت بگو!!! چطوری میشیم!!؟؟
اگه همه بیراهه برن ما با عشق راه درست رو میریم
مثل شهدا
ما خدا داریم... ما قراره یه جای دیگه بریم!! اینجا موقتیه....... آدم که روی پل نمینشینه و هی گله کنه، که چرا همش ماشین رد میشه!! چرا نمیذارید بخوابم.... دنیا، پل است... به آخرت
بفکر عبور بسلامت از پل باش
استراحت. اون ور پل
تاریخ:-613,1,-605|17:07