نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
آستین خالی
دقیقا خیلی موقعها من خودم هیچ حرکتی نمیکنم بعد خیلی گستاخانه با خدا و شهدا صحبت میکنم.
زندگی با شهدا
زندگی همراه با حرکت
زندگی همراه با برکته
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
وضعم در برخورد با خدا ، خیلی خیلی خرابه !!! افتضاحه

با این وضع اگه از دنیا برم ... بیچاره ام

فقط باید دست به دامان خودش شد... فقط
تاریخ:-588,1,-727|18:25
آستین خالی
شهدا یه جاهایی به آدم کمک می کنن که واقعا دستت تنگه
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
امدادهای الهی تنها زمانی به کمک آدم میاد، که همه ی تلاششو بکنه ، از آخر آخر هر جا فکر کرد کم داره، شاید نتونه، احتیاج به کمک داره، از خدا طلب کمک و با توکل به او اقدام کنه
این روش و سیره ی عملیاتهای ما در طول جنگ بود

از تو حرکت، از خدا برکت
برکت قبل حرکت نمی آید
تاریخ:-588,1,-1092|22:31