نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
خوشابه سعادتشون....
و خوشا به سعادت شهدا...
و خوشا به سعادت شما...
شهدا كمك كنيد...
و خوشا بحال شما ... كه نديده عاشق شدي.... مشتاق ديدارتان هستم
تاریخ:1392,6,22|20:56
امیررضا زارعیان
ممنون آقا دلبریان که عکس های بچه های میانه رو گذاشتین
دستتون درد نکنه
مخلص امير رضاي عزيز ... شما امر كن. كي جرات داره عمل نكنه... ببينمت
تاریخ:1392,6,22|15:30