نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
ج.شیخ الاسلامی
سلام حاجی جان خودمان
هنوز هم از اقای خسروی دلخورم! مشهد نیستم.وگرنه برای دیدن خودتان هم که شده می آمدم...
دعامان کن حاجی.
گلهايي
تاریخ:1392,8,7|21:40