نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
صزندگی من با صفا تره وقت دایما فکر می کنم گروهی از شهدای جنگ هم استفاده ابزاری می کنند .دعا م خوانند و ذکر می گویند .جایی برای مردم ایران نیست و باید مهاجرت نمایند .
--------------------------
تاریخ:1394,3,28|06:51