نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
صالحون (سید علی)
سلام حاجی ...
شما عزیز دلی...
یک کارکشته! یاد داده بود شب هایی که سیم وصله.. دفترچه تلفن رو باز می کرد و تک تک ....
به حرف "د" که رسیدیم یاد صحبت های دلنشین عزیز دلمون افتادیم ......
یا علی مدد
عليك سلام.... صفاتو عشق است آقا سيد
تاریخ:1393,4,31|04:59