نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
tanhabazmandeh.blogfa.com
tanhabazmandeh.blogfa.com
عمليات والفجر مقدماتي. سال 1361 منطقه فكه
شفاي چشم مجروح جبهه
خوندم. . . آه كشيدم ... حسرت خوردم ... اشك ريختم ... دعا كردم ... آخه من اون زمان تو منطقه بودم كه عمليات موفق نشد.. اوضاعي بود . كربلا تكرار شد ... واي اگر از خون شهيدان ساده بگذريم
تاریخ:1393,6,9|17:48