نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
حاجي سلام..
نميدونم با اين متوليان فرهنگي كوته فكري كه اطرافمون رو گرفتن چكار كنيم...
به قول خودتون جنگ رو درشت نوشتيم اما درست معرفي نكرديم...
حاجي نميدونم كتابهاي مجموعه" روزگاران"رو خوندين يا نه...
مجموعه اي است 22 جلدي كه سالهاي جنگ رو به تصوير كشيده..
قيمت كتابها هم مناسبه...
كتابي 1300 تومان ...كه بعضيا نگن گرونه نميتونيم بخريم...
دو تا از كتابهاش در مورد غواصانه..
يكي از كتابها غواصان لشكر 14 و اون يكي كلي گفته شده..
وقتي كه بعضي از قسمتهاي كتاب رو ميخوندم تقريباً به روايتگريهايي برخوردم كه شما در اكثر روايتگريهاتون اشاره مي كنيد...
اينم كتابها..
http://bookroom.ir/book/5249/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-7:-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%86

http://bookroom.ir/book/5252/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-9:-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B4%DA%AF%D8%B1-14

سلام... ياد همه غواصان شهيد گرامي باد
تاریخ:1394,3,12|00:15