نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
شاکری
زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوست
بلکه زنده است شهیدی که حیاتش ز قفاست
تشکر از توجه و عنایت شما استاد دلبریان عزیز
--------------------------
تاریخ:1394,11,8|21:51