نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
یه نفر
سلام
کجا رفت تاثیر سوز دعا
کجایند مردان بی ادعا
واقعا... امروز برای جمعی از بچه های قدیمی جبهه صحبت داشتم... هر چی گفتم... از مدافعان. از مظلومان. از شهیدان . ولی..................................چند روزر پیش هم برای جوونای جبهه ندیده. صحبت داشتم از اول تا آخر اشک میریختند و زجه میزدند . اونا منو تحت تاثیر حال خوبشان قرار دادند
راستی شنیدم بسیاری از شهدای مدافع حرم جوونایند. مثل زمان جنگ
تاریخ:1395,5,25|21:44
hooman
سلام
ببخشید
ولی فک کنم دیگه دیر شده
والا یک شغل حلال نمیشه پیدا کرد
اب از سرچشمه گل الوده
علیک سلام
پس میگی راه بهشت بسته شده ...!!!؟؟ و دیگه نمیشه به بهشت رفت !!!!!!! و همه بالاجبار باید جهنم برویم
نه عزیزم. نه جانم . البته قبول دارم ناهنجاریها را اما
طبق آیات قرآن . سیره ائمه . تاریخ گذشتگان . دنیا همیشه از اول خلقت همین بوده... دنیا همان دنیاست. بقول معروف خر همان خر است . پالونش عوض میشود
این ما هستیم که سوار خر شویم و خر سوار ما نشود
تاریخ:1395,5,14|22:51