نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
زهرا
شماخبرداریدیه انجیل فکرمیکنم توی کشورچین پیداشده که توش درباره ظهورموعودخبرداده شده.....انجیل واقعی......برادرم خبرشوازاینترنت پیداکرده بودباتصاویری ازاون انجیل اماتومدت کوتاهی خبروبرداشتن تا کسی خبردار نشه.........گفتم که همه مطلع بشن!!!!!!!!!!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> تمام ادیان، به شکلی معتقد به آخرت ، معاد و منجی هستند ، مسیحیان اعتقاد به بازگشت عیسی بن مریم دارند، اما دین اسلام ، که خاتم همه ادیان است کاملترین و جامع ترین، بطوری که قرآن، نیاز بشریت را تا قیامت تامین کرده است، ما اعتقاد به مهدی موعود، امام معصوم علیه السلام داریم....................
تاریخ:-609,1,-88|02:55
سلام
خسته نباشید

این کلیسا و مسجد در مناطق بود؟
با همان خاخام ها در اینجا بودید
>>>>>>>>>>>>>نه ، توی آبادانه
تاریخ:-600,1,-878|05:11