الگو12 ؛  بمناسبت ماه رجب  

 اینجا اتیوپی نیست ، خرمشهر است

 اینجا در سال 1365 اسکله ی آموزش غواصی گردان یاسین بود

 حاشیه ی رود خانه کارون

فروردین 1391 ، عشایر عرب

یه قطعه فلز  " روی" سوراخ کرده  با نخ  تو گردنش انداخته، آخه اینم دختره،  دل داره دیگه

 سهم او از سکه های طلا !!!!!!!!!!!!!!!  روی  

****************

 این رجبیون، این مومنیون ... اینجاست!خدمتیون ، فداکاریون، دل خوش نکن دلبریان، به چهار تا ذکر،بر لسانیون...  ه

هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به بندگان نیازمند نیست

*************

کجا روم چکنم، چاره از کجا جویم                     که گشته ام زغمو  جور روزگار ملول