عبرت 11؛ رود نیل ، رود اروند

یادمان شهدای گمنام عملیات والفجر هشت، اروند

اسفند ماه سال 1390 چند تن از گردشگران آمریکایی ، خاخام های یهودی ضد صهیونیست

آقای احمد نجفی مترجم گروه بودند

به انگلیسی ترجمه میکرد

اون مقابل رو میبینید ؟؟  شبه جزیره ی فاو ..... بچه های ما از همین رودخانه ی خروشان که باید گفت دریاست، عبور کردن و اون طرف، با نیروهای سنگر نشین در ساحل مستحکم، در گیر شده، اونا رو شکست دادن و تا جاده ی فاو ، ام القصر عقب روندن

اگه خداوند برای قوم بنی اسرائیل، نیل را شکافت، و لشکریان فرعون را غرق کرد اما برای بچه های ما هیچگاه اروند شکافته نشد

غواصای ما با توکل بر خدای موسی، به آب و آتش زدند

به محض اینکه آقای نجفی این حرفای منو ترجمه کرد و شنیدن، رنگ چهره شون عوض شد

هنوز  تو فکر بود ،که  ازش پرسیدم

به نظر شما این نیروها دارای چه خصوصیاتی بودن ؟؟؟ کجای تاریخ مثل این نیروها سراغ داری؟؟

فقط با تعجب نگاه میکرد و با تمام وجود در مقابل عظمت روح شهدا، تواضع کرد و احترام گذاشت

**************************************************************

اما افسوس که ما این تاریخ بزرگ و بی نظیر رو به دنیا معرفی نکردیم  

عظمت این ملت قهرمان، و این کشور رو که به برکت خون هزاران شهید بدست آمده، به جهانیان نشون ندادیم

و حتی درست و حسابی به موزه هم، نسپردیم

نمونش فیلمهای آبکی و الکی دفاع مقدسی، خودمان بدست خودمان، تاریخمان را تحریف میکنیم

دنیا از هیچی، چیزی میسازه، ما از همه چیز، هیچی

به خدا همه ما مسئولیم، قیامت باید جواب بدیم

شهدا ، آیندگان ، تاریخ .... جلو مارو خواهند گرفت