نشاط  6 ؛

سلام بر جوانان عزیز  ،  آینده سازان کشور ، امیدان رهبر و ملت

دین یعنی محبت، قرآن یعنی محبت، اسلام یعنی محبت

جنگ ما،  در سایه ی محبت،  پیروز شد

نیروهای ستاد جنگهای نامنظم، درروزای اول جنگ، با حداقل امکانات، در شرایط سخت

 در سایه ی محبت شهیدچمران، تو بیابانهای داغ خوزستان طاقت آوردند  

بچه بسیجیان جبهه، در سایه ی محبت و چشم پوشی های آقاجلیل، آموزش سخت غواصی را تحمل کردند

 ما  بدهکار به این جوانان هستیم

اگه این ملت ، این جوونا نبودن، ما هیچ آبرو و عزتی نداشتیم