نشاط 7 ؛ 

آقای احمد نجفی ، مجری تلویزیون، بازیگر سینما ، بچه ی خرمشهر و

مترجم ما در سفر راهیان نور، اسفند 1390

مثل بلبل ، حرفای منو، بالفور به انگلیسی ترجمه میکرد

آبادان ، یادمان شهید تندگویان

 

 نجفی ، عشق وطن و عشق خرمشهره

خیلی باهاش صحبت کردم، خاطراتش رو از روزای جنگ ، که سری به حوالی خرمشهر زده بود، برام گفت

ازخارج اومده بودم، شنیدم صدام به خرمشهر حمله کرده، اومدم تا نزدیکیهای جبهه، اصلا نمیدونستم، تیر و گلوله و خمپاره چیه !!! صداشم در عمرم نشنیده بودم                یکهو با انفجار خمپاره ای در چندین متریم، جا خوردم ! شوکه شدم ! یا حضرت عباس ! برا چند لحظه سر جام خشکم زد ! برا چند لحظه فلج شدم! فلج موقت

کلی خندیدم

به رزمنده ها، جانبازا ، خانواده شهدا و به مقام شهیدان، فوق العاده احترام میگذاشت، میگفت

اینا اگه نبودن ، ایران هم نبود