سئوال 8 ؛ به نظر شما دیگه دوران اون وقتا تموم نشده

 دیگه فکر نمی کنین باید خاطرات قبل رو بزاریم کنار باید یه فکر اینده باشیم روایت از تاریخ جنگ ، بس نیست

منطق  8 ؛

سلام . روایت تاریخ رو نمیشه گذاشت کنار !!!  ما نیاز داریم به تاریخ گذشتگان خود !! در هیچ کجای دنیا هم اینجوری نیست ، اینهمه مورخ ، اینهمه کتابخانه ها ، اینهمه موزه جنگ !!!!برای  چیست؟؟؟

جز ثبت تاریخ . تجربیات گذشتگان است ؟؟؟ اگه گذشته حذف بشه ، ما و شما چی داریم؟؟ هیچی 

 تا اینجا اهمیت تاریخ رو،  زمینی و همگانی گفتم ، حالا فرق ما با همه تاریخ  دیگران در اینه که معنویت و  خدا و عالم غیب مکمل و مغز تاریخ ماست . آیا میشود دیگه از کربلا نگفت ؟؟ و بگیم رفت و تموم شد دیگه !!!!!!!!!ه

  و چرا هی هر سال محرم 

 تاریخ سراسر درس و تجربه و عبرت است ، و جنگ ما مملو از درسهای گرانبهایی که به قیمت خون بدست آمده..............جنگ ما ، سراسر زیبایی بود... عشق بود....وبندگی خدا ........ بندگی خدا هم در محبت به مردم است

و اما اگه  بیان تاریخ جنگ دلت رو زده قبول دارم

ایراد از تاریخ جنگ نیست، ایراد از من مبلغ و راوی ست، که درست نقل نکردم

قبول دارم، حال تو که نه ، حاله منم بهم میخورد، از حرفای بیخود بعضی در مورد جنگ و شهدا