نشاط 10 ؛  خنده های فرمانده

اهواز ، قرارگاه شهید وزین ، سال 1364

از سمت چپ ، نفر اول آقا جلیل، کنارش آقا رضا سمندری ، فرمانده و معاون ، هر دو شهید

آقا جلیل، فرمانده ای باوقار و با جبروت بود

نهایت خنده ی آقا جلیل، در جمع دوستان قدیمی، در همین حد بود،قهقه، ها ها نمیکرد، لب شیرین میکرد

خنده هاش آنقدر بانمک بود و دیدنی،چرا ؟؟ چون خیلی کم بود... لذا حسابی به نیروها خنده های فرمانده، مزه  میداد

خرمشهر- کوچه کارخانه صابون سازی -اتاق فرماندهی گردان غواصی یاسین - قبل عملیات کربلای 4- سال 1365

سفره نهار ، مقداری نون خشک و چندتا کنسرو غذا

نفر اول شهید امیر نظری ، در حال خنده ........  فوق العاده شوخ طبع بود