الگو 18 ؛  گزارش دردناک 2 - قرارگاه شهید وزین 

اهواز - تابستان 1363

اولین عکسم با آقا جلیل

هر دم از روی تو  نقشی زندم راه خیال  ***  با که گویم  که درین عکس چها میبینم

تابستان 1364. جمع رزمندگان واحد تخریب

از راست، غواص شهید مصطفی کاظمی.شهید هادی اخباری.شهید کربلایی غلامحسین نورانی. فرمانده شهید حسن شاد

 نشسته،جارو بدست،جانباز علیزاده ،در جزیره مجنون سال1364، براثر اصابت ترکش خمپاره قطع نخاع شد

مشهد - آسایشگاه جانبازان ، پارک ملت ،کنار تخت جانبازعلیزاده، تابستان 1389

چگونه سر زخجالت بر آورم بر دوست ****  که خدمتی بسزا بر نیامد از دستم 

نفر راست جانباز مرتضی نوکاریزی ، قطع پا از ران ، حین پاکسازی در سال 1364 در فاو روی مین رفت 

 وسطی ، شهید قاسم واسعی ، مظلوم. ناز، بی آزار و گل بی خار

از راست، غواص شهید حمزه سیدآبادی.شهید قاسم واسعی .شهید سید رضا رضوی . جانباز نوکاریزی  

ساخت مستند،  اسفند 1390 - قدمگاه صدها شهید در حال خراب شدن ، دیوار به دیوار شهر اهواز . مرکز استان خوزستان

*******************************************************************

گرچه دانم که بجایی نبرد راه غریب  ***  من ببوی سر آن زلف پریشان بروم

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت  ***  رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت  ***  بهواداری آن سرو خرامان بروم

در ره او چو قلم گر بسرم باید رفت  ***  با دل زخم کش و دیده ی گریان بروم

نذر کردم گر از این غم بدرآیم روزی  ***  تا در میکده شادان و غزل خوان بروم