درس 17 ؛ مجروحیت آقا جلیل

عملیات بدر ، جزیره مجنون ، زمستان 1363

 

 قرارگاه تاکتیکی - محل استقرار بچه های واحد تخریب ، آقا جلیل روی سنگر نشسته

بعد نماز ظهر و عصر، کنار آقا رضا توکلی  

 

چند روز قبل آقا جلیل ، روی جاده خندق با تركش خمپاره 60  ، پاش ترکش خورد و مجروح شد

اما تا آخر عملیات کنار بچه ها موند

*************************

در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست  ***  ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

اهل کام و ناز را درکوی رندی راه نیست  ***  رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی غمی