نشاط 14 ؛ موتور سواران آشنا  

شهید جلیل محدثی ، مسئول آموزش تخریب - شهید سیدمومن  از مربیان - شهید حسن عامری - سال 1364 

کردستان ، بانه ، قرارگاه شهید ابراهیم شریفی ، مقر لشکر 21امام رضا علیه السلام - واحد تخریب - تابستان 1366

شهید سید رضا رضوی ، شجاع و نترس ، فرز و فعال

ما همه از یک جنس و از یک آب و خاک ***درد ما  یک دردو  دشمن مشترک

****************************************

همه شب در این امیدم ، که نسیم صبحگاهی  ***  به پیام آشنایان  بنوازد آشنا را