درس 19 ؛  بلم رانی در بدر

ما در طول جنگ،در هر شرايطي باید در مقابل دشمن متجاوز می ايستاديم و دفاع میکردیم والا  نابود میشدیم

 با شناسايي نقاط ضعف دشمن از اصل غافلگيري استفاده ميكرديم. اصليكه. در طول جنگ. جايگزين كمبود تجهيزاتمان بود

ما عملياتها را در عين توكل به خدا ، در سايه فكر و تدبير جلو برديم

یکی از اون عملیاتها  "" بدر "" بود . زمستان سال 1363 منطقه جنوب،  هورالعظیم... شرق دجله

 پيشروي نيروها در دل هور  بطرف مواضع دشمن توسط   "" بلم """ يه شناور بسيار سبك و اوليه

آموزش بلم رانی.قبل عملیات بدر.شط علی.شهید علی توفیقی،بچه شیروان،توهمین عملیات،سر چهاراه خندق،جای شهید برونسی.آسمونی شد

****************************************************************

مسافت چندين كيلومتر با دشمن را ميبايست به حالت دو زانو ، ساعتها پارو زد و

خستگي . گرسنگي. خطر چپ شدن . خطر مواجهه با گشتي هاي دشمن. گم كردن آبراهها . خطر اسارت . اصابت خمپاره ها

همه ي اينها را به جان خريد

  

از راست نفر اول شهید احمدی، بچه سبزوار، نفر بعد شهید جلیل محدثی

نفر بعد با بادگیر کرم و روشن ، بسیجی شجاع و نترس شهید علی توفیقی