الگوی  ؛  28    قصه های شنیدنی عشق

آی همه ی رهگذرا، آی همه ی اونایی که بدنبال عشقُ صفا میگردین

آی اونایی که از نامردی های زموُنه، دلتوُن گرفته و تشنه ی صداقتین 

آی خسته های جاده های پر خطر و پرهیاهوی شهرها

قدری درنگ کنید ! بایستید ! با چشم دل به این فضا بنگرید و بخونید و فکر کنید

 دل و جانتون رو اینجا صفا بدید 

 با شهدا، خلوتی داشته باشید... خستگی رو با شهدا در کنید

***********************************************

با من راه نشین خیزو  سوی میکده آی  ***  تا در آن حلقه ببینی  که چه صاحب  جاهم

هر چی کدورته، از هرچیز، از هرکسی، تو دلت هست، بریز بیرون ... به اونا فکر نکُن، چون ممکنه اینجا،چیزی دستگیرت نشه

زانو بزن پای درس این، قهرموُنایی که ، همه ی بدیهارو  زیر پاشون خاک کردن

بهشوُن فکر کن

به کاراشُون ... گذشته هاشُون ... مهربونیها و محبتهاشوُن، ایثار و فداکاریهاشون

آخه مگه اونا هم  مثل ما نبودن ؟؟!!!  پس چرا  ما مثل اونا نباشیم

-----------------------------------------------------------------------

گر چه راهیست پر از بیم  زما،  تا بردوست  ********* رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

--------------------------------------- 

اینجا همش قصه ی عشق است، غصه های قشنگ

میل رفتن مکن ای دوست، دمی با ما باش

اگه با آقا جلیل ما ، با غواصای باصفا ، با شهدا... آشنا بشی، محاله دیگه ولشون کنی

بخوای ول کنی.... اونا  ولت نمیکنن

شهدا ، خیلی مَردَن

 هراز چند گاهی،  تنت رو به این  آب گوارا  بزن 

دعا کن هر چه زودتر به یاران شهیدم برسم