عبرت 14؛  مهمات جبهه 1 

ما در جنگ سخت دیروز ، با صلاح نرم ، با فکر ، اندیشه و انگیزه ... به مقابله و دفاع برخواستیم

سلاح اندک ما ، در سایه ی صلاح ، کاربردی و عملیاتی شد

فکر بر گلوله ، مشت بر درفش ، خون بر شمشیر ... پیروز شد

دشمن علیرغم قدرت مادی، در مقابل اراده و ایمان بچه های ما زمین گیر و از خانه رانده شد

یادم نمیره، شب عملیات کربلای 5، که غواصان، قرار بود از نهر خین عبور کنن، به محض اینکه سرشونو از تونل در آوردن، تاوارد نهر بشن، اونقدر گلوله میومد، که خط آتش درست شده بود، تیرهای رسام، به همدیگه چسبیده بود، امکان عبور از لابلای اونا نبود،اما باید جلو میرفتی، یاد کربلا، ترس بچه ها را ریخت، با ذکر یاحسین ، به آب و آتش زدن ... اگر با عشق سید الشهدا و فرهنگ عاشورا غریبه بودن ... یکنفر نمیرفت، یعنی نمیشد رفت ،قطعا همه کپ میکردن

باورهای دینی ، بدنهای نحیف را همچون زره در مقابل گلوله ، به جلو برد

و نیروهای کلاسیکی و پرادعا رو در داخل تانکهای زرهی ، به تسلیم وا داشت

رمز و رازش چه بود ؟؟؟؟؟؟؟ 

دشمن ضرباتی به ما زد، خساراتی رسوند، اما ، نتونست خانه رو از ما بگیرد...با تمام قدرتی که داشت، ذلیل ما شد

حالا همون دشمن در جبهه ای دیگر به میدان آمده! اما نه با سلاح ! با فکر ! با تبلیغات! با ابراز محبت! با دوستی! ه

جبهه ای آروم بی سر و صدا ، افکار در مقابل اندیشه و اعتقادات

تنها همان فکر و فرهنگی که، رزمندگان ما را از اروند عبور داد و جوانان مارا پشت خاکریز نگه داشت، نجات بخش است

منجی ما فقط، فرهنگ عاشوراست ، که در جبهه ها به عینیت در آمد

اگه مثل روزای قبل واول جنگ، که دشمن درحال آمادگی و پیشروی بود وماغافل شدیم 

امروزهم اگر درجبهه ی فرهنگی بسیج نشویم و امکانات را به مدافعان خرمشهر نرسانیم

و با افکار بنی صدری، به فرمایشات فرماندهی کل ، اهمیت ندهیم

دیری نخواهد شد که دشمن تا اهواز پیش خواهد آمد..... و شاید دیگر کار از کار بگذرد  

 با فکر، فرهنگ و روشی که !! بر تانک و توپ غلبه کردیم

!! امروز میتوان به راحتی با  تهاجم فرهنگی  مقابله کنیم ؟؟

و درمرزهای فکری نسل امروز، مدافعانی سازمان خواهد یافت، که دشمن نتواند یکقدم پیشروی داشته باشد

به شرطی که صلاحهایمان مجهز به این مهمات شود