سئوال 11

سلام

وقت شما بخیر
لطف کردید 1 سایت 2 تعداد دسته ، تعداد گروهان ، تعداد گردان و لشکر ، 3 هر لشکر از چند دسته و گروهان و گردان تشکیل می شده ، 4 منظور از انواع مین ها مثل گوجه ای ، فرشی
فکر می کنم  مین ها اسامی مختلف داشتند و کارایی متفاوت برایم بگوید.
با تشکر

  <>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

11 پاسخ 

علیک سلام

سایت

 پایگاههایی که در اون دستگاههای راداری قوی مستقره، که به محض ورود هواپیماهای دشمن به داخل کشور، خبر میده و مسیرش رو رد یابی میکند

در هر حدی بخوای و هزینه کنی ارتقا می یابد.... پدافند ضد هوایی.. ضد موشکی ...و

دسته ، حدود بیست و پنج نفر  - گروهان شصت هفتاد نفر - گردان دویست و پنجاه تا سیصد نفر -- هر تیپ سه گردان  - هر لشکر سه تیپ -حالا خودت حساب کن

مین گوجه ای ، بله . ولی مین فرشی نداریم ، اون سیم خاردار فرشیه، که با کوبیدن نبشی های نیم متری توی زمین، با فاصله کم، سیم خاردار رو مثل لانه عنکبوت بهش مهار میکنند و زیرش رو هم مین میکارن، اینجوری هم عبور سخت میشه و هم خنثی کردن مین

ما در جبهه، مقید به یاد گرفتن اسامی خاجی مین ها نبودیم !!  از طرفی نمیشد اسم هم  نداشته باشه ، بالاخره لازم بود، در ارائه آمارها و گزارشات، یه اسمهایی هم باید میبود که در تمام جبهه یکی و هماهنگ باشه... مثل تابلوهای راهنمایی رانندگی. که در سراسر دنیا  یه قرارداد داره

راحت ترین نحوه اسم گذاری، از روی شکل ظاهری مین بود، مثلا مین

مین ضدنفرات تی ایکس 50 رو که شکل و ظاهرش مثل کپسول گاز بود، گذاشتیم مین کپسولی!!! ه

مین ضدتانک ام نوزده رو ... که شکلش مثل موزاییک بود... گذاشتیم مین ضد تانک موزاییکی !! ه

مین ضد نفر  ام 14 رو گذاشتیم ، تخمرغی ...... به همین صورت 

مین های با ماسوره فشاری.. بدون ترکش- مین ضد نفر

مین های با ماسوره فشاری و کششی ، همراه با ترکش - مین ضد نفرات

مین های با ماسوره فشاری و قطع فشاری، دارای مواد زیاد - مین ضد خودرو

مین های با ماسوره فشاری و معمولا بدنه های فلزی ، دارای خرج انفجاری زیاد و قوی-مین ضدتانک

مینهای دریایی هم هست که انواع مختلف دارد